Ліквідація ПП

Швидко як ніколи!

ВАРТІСТЬ

від 12 000 грн.

ТЕРМІН

від 3 місяців

Щоб замовити послугу, заповніть всі поля та натисніть кнопку "ВІДПРАВИТИ"

Попереднє замовлення

     Ліквідація підприємств – це один з методів припинення діяльності суб’єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців). Вона має на увазі повне припинення діяльності підприємства, виключення його з Єдиного державного реєстру, зняття з обліку у Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді, податковій службі і т.д.

  Процедура ліквідації юридичної особи починається з прийняття рішення уповноваженого на це органу або особи про ліквідацію підприємства, та створює ліквідаційну комісію, визначає порядок і строки проведення процедури ліквідації, та порядок і строки для повідомлення кредиторами своїх вимог (не менше двох місяців з моменту публікації оголошення про ліквідацію підприємства).

  Державні органи та процедура ліквідації
  1. Центр надання адміністративних послуг

     Про прийняте рішення щодо ліквідації підприємства необхідно повідомити центр надання адміністративних послуг, якому необхідно подати наступний перелік документів:

  • Примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про припинення юридичної особи;
  • Документ, що підтверджує сплату за публікацію рішення про припинення юридичної особи.

     На підставі поданих документів державний реєстратор вносить до ЄДР запис про рішення щодо припинення юридичної особи.

     Паралельно проводить свою роботу ліквідаційна комісія: здійснює інвентаризацію матеріальних цінностей, основних засобів та зобов’язань підприємства та аналіз кредиторської заборгованості тощо. Відбувається звільнення працівників з урахуванням норм КЗпП. Продається майно, закриваються поточні рахунки (за необхідності 1 рахунок залишають на 1—2 місяці для розрахунків). Складається реєстр вимог кредиторів. Термін прийняття претензій кредиторів законодавством передбачений не менше 2-х місяців. Ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, реєстр вимог кредиторів. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичнім особи. Ліквідаційна комісія може сплатити лише суми, заявлені у реєстрі вимог кредиторів.

     Для цього законом передбачено 1 місяць – строк перевірки органами контролю та не менше 2-х місяців — строк прийняття претензій.

     2. Податкова

     На протязі трьох днів з моменту несення до ЄДР інформації про припинення юридичної особи, необхідно подати до Податкової інспекції такі документи:

  • Заяву про припинення платника податків (форма 8-ОПП);
  • Оригінал довідки за формою 4-ОПП;
  • Копію рішення про припинення юридичної особи;
  • Копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

     Після чого, Податкова інспекція повинна призначити позапланову перевірку юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів.

      Після проведення позапланової перевірки, у разі встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів орган податкової інспекції видає довідку за формою 22-ОПП.

     3. Пенсійний фонд

     Пенсійним фондом України на виконання законів N 1058-IV та N 755-IV розроблено Порядок N 14-4, у якому, зокрема, наведено процедуру зняття з обліку страхувальників як платників страхових внесків.

     Відповідно до п. 5.1 цього Порядку в разі отримання від державного реєстратора повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи орган Пенсійного фонду України в десятиденний термін проводить документальну перевірку платника щодо правильності обчислення та сплати страхових внесків. На підставі акта перевірки платник розраховується з органом Пенсійного фонду України.

     У разі якщо у платника є заборгованість, орган Пенсійного фонду України складає у двох примірниках довідку про борг за платежами, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий – правонаступнику (за наявності).

     Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного органу Пенсійного фонду за місцем взяття на облік платника і правонаступника.

     Крім того, якщо належна сума платежів, що мають вноситися платником, який ліквідується, перевищує суму, зазначену в акті, то правонаступник зобов’язаний внести повністю всю належну суму й одночасно внести відповідні зміни до балансу, одержаного від ліквідаційної комісії.

     У разі неможливості погашення боргу зобов’язання з його сплати переходять до правонаступника. При цьому працівники органів Пенсійного фонду України на підставі акта перевірки провадять відповідні операції у картках особових рахунків платників щодо зменшення боргу за місцем обліку платника, що ліквідується, та відображення сум боргу за місцем обліку правонаступника.

     Орган Пенсійного фонду України закриває справу платника після остаточного погашення ним недоїмки зі сплати страхових внесків та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду України або передачі боргу за місцезнаходженням правонаступника. Реєстраційний номер знятого з обліку платника надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року. Пенсійним фондом України видається довідка про відсутність заборгованості.

     Далі потрібно:
  • Передати документи до державного архіву.
  • Погодити опис з центральним архівом міста.
  • Передати погоджені документи до районного архіву.
  • Отримати довідки архіву про прийняття документів, що підлягають довгостроковому зберіганню.
      Для того, щоб вилучити підприємство з ЄДР державному реєстратору необхідно подати наступні документи:
  • Реєстраційна форма;
  • Акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженим органом, що призначив ліквідаційну комісію (нотаріально засвідчений);
  • Довідка установ банків про закриття рахунків;
  • Довідка органу державної податкової служби про зняття з обліку платника податків за формою № 22-ОПП
  • Довідка архіву про прийняття документів, що підлягають довгостроковому зберіганню.
  • Довідка органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів.
  • Оригінали установчих документів (статут, установчий договір)
  • Свідоцтво про державну реєстрацію.
  • Довідки про зняття з обліку у Пенсійному фонді та фондах соціального страхування.

     Далі центр надання адміністративних послуг повинен видати довідку про виключення підприємства з ЄДР, після цього процедура ліквідації юридичної особи може вважатися завершеною.

   


  Виїзд спеціаліста та доставка документів по Києву в офіс безкоштовна!