Реєстрація інших форм власності

Швидко як ніколи!
1Реєстрація громадських організацій

Питання реєстрації громадських організацій в Україні регулюється Законом «Про громадські об'єднання» № 4572-VI від 22 березня 2012 р.

Громадська організація - недержавне добровільне об ’ єднання громадян для задоволення та захисту спільних цілей та інтересів. Всі громадські організації класифікуються за територіальним статусом на місцеві і всеукраїнські. До місцевих відносяться організації, діяльність яких поширюється на територію відповідного регіону; До всеукраїнських організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України, і мають зареєстровані місцеві осередки у більшості її областей; Наша компанія надає послуги з реєстрації громадських організацій незалежно від їх статусу. Фахівці допо можуть Вам підготувати документи та провести всі необхідні дії для реєстрації у відповідних державних органах згідно з чинним законодавством.

2Реєстрація благодійних організацій

Питання реєстрації благодійних організацій в Україні регулюється Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI-ВР від 05 липня 2012 р.

Благодійна організація - недержавна організація, що здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства. Благодійні організації можуть створюватися у таких організаційно-правових формах: Благодійні товариства, благодійні фонди і т. д. Наша компанія надає послуги реєстрації благодійних організацій незалежно від їх статусу. Ми допоможемо Вам підготувати документи та провести всі необхідні дії для реєстрації у відповідних державних органах.

3Реєстрація політичніх партій

Реєстрація політичних партій проводиться Міністерством Юстиції України. Членом політичної партії може бути тільки громадянин України, який має право голосу на виборах. Заборонено ставати членами будь-якої політичної партії: суддям, працівникам прокуратури та органів внутрішніх справ, співробітникам Служби безпеки України, Державної податкової служби, Державної кримінально-виконавчої служби.

Особливістю реєстрації політичної партії є збір 10 тисяч підписів громадян, які мають право голосу на виборах, в підтримку цієї політичної партії. Підписи повинні бути зібрані таким чином: не менше ніж у двох третинах районів, не менше ніж у двох третинах областей України, м. Києва і Севастополя, і не менше ніж у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.

4Реєстрація філій юридичних осіб

Філія - підрозділ юридичної особи, яка може здійснювати всі або частину її функцій. Філія не має статусу юридичної особи.

Необхідність реєстрації філії може виникнути у Вас в будь-який час. Наприклад, якщо Ви хочете відкрити віддалене виробництво або офіс з продажу в іншому регіоні України. У філії компанії є свій директор і печатка, в філію можна наймати співробітників, самостійно укладати договори. Філія діє на підставі положення, затвердженого материнською компанією, а директор філії на підставі виданої довіреності. Філії українських компаній реєструються тільки на території України.

5Реєстрація друкованого видання

В Україні порядок реєстрації друкованих ЗМІ є дозвільним - тобто щоб почати випуск видання, його необхідно зареєструвати в Мін’юсті. Державній реєстрації, згідно з ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення.

Реєстрація друкованого видання є забезпеченням права на його видання та розповсюдження. Результатом реєстрацію друкованого видання є свідоцтво про реєстрацію, яке оформляється на вже існуючу і зареєстровану організацію.

Щоб замовити послугу, заповніть всі поля та натисніть кнопку "ВІДПРАВИТИ"

Попереднє замовлення

    

     Юристи компанії «Ділові послуги» не тільки проконсультують згідно з чинним законодавством, а й кваліфіковано допоможуть у реальному вирішенні заплутаних і нестандартних правових питань. Наші фахівці підготують надійні договори, вивірені процесуальні документи.

  Реєстраційні дії

     Реєстрація юридичних осіб, філій та представництв, реєстрація громадських організацій, реєстрація благодійних організацій, реєстрація політичніх партій, реєстрація друкованного видання, фізичних осіб-підприємців (всі етапи, включаючи підготовку статутних документів та реєстраційних карток і заяв, отримання документації у державного реєстратора, ДПІ, управління статистики; виготовлення печаток.

   
  Виїзд фахівця і доставка документів по Києву в офіс безкоштовно!